MIT European Career Fair Boston was veelbelovend!

Geplaatst28 feb ’20

Wel eens gedacht aan recruitment van academici in Amerika? De MIT ECF Beurs in Boston is een uitstekende manier!

Zaterdag 22 februari was de 24e editie van ECF op MIT Boston. Ook dit jaar was AcademicTransfer erbij met een delegatie van 6 Nederlandse universiteiten. Meer dan 2000 internationale onderzoekers waren op zoek naar de volgende stap in hun wetenschappelijke carrière in Europa.

De interesse was groot

Honderden promovendi, postdocs en U(H)D's van MIT en Harvard bezochten de stands van de Nederlandse vertegenwoordigers voor een eerste oriëntatie. Uiteindelijk hebben de Nederlandse delegatieleden 172 kandidaten geïnterviewd. De eerste signalen zijn veelbelovend. Het blijkt zeer waardevol om deze talentvolle wetenschappers in het hart van Boston te werven.

Samenwerking universiteiten en bedrijfsleven

Ook de samenwerking tussen AcademicTransfer als vertegenwoordiger van de lidorganisaties van de coöperatie en RVO en het Ministerie van EZK als koepel voor het bedrijfsleven heeft voordelen. Naast de directe opbrengst van geschikte kandidaten voor onze leden, heeft AcademicTransfer strategische afspraken kunnen maken met RVO en het Ministerie van EZK.

Nederlandse delegatie universiteiten en bedrijfsleven

Duurzame verbinding met Boston

Die samenwerking richt zich op de ontwikkeling van een duurzame verbinding met de universiteiten en colleges in 'the greater Boston Area'. Zo willen we bouwen aan langdurige relaties en talent pools van kandidaten met specifieke kennis en ervaring. Dat past uitstekend in onze ingezette strategie met de Werkgroepen Bibliometrics, Search en Community Building.

Evaluatie

Samen met RVO bereiden we een evaluatie voor waarin we de balans opmaken van de Nederlandse deelname aan de ECF. Daarnaast werken wij onze ideeën verder uit en delen we de uitkomsten met de relevante werkgroepen.

Vragen?

Heb je interesse of vragen over deelname aan deze beurs? Neem contact op met Roland van Houtert.