AcademicTransfer is het carrièreplatform voor werken in de wetenschap in Nederland. Voor elke onderzoeker - van starter tot senior - en in elke sector. AcademicTransfer vervult al 25 jaar vacatures van universiteiten, universitair medische centra, onderzoeksinstituten, hogescholen, overheidsinstellingen en het bedrijfsleven.

Miljoenen hoogopgeleide onderzoekers van over de hele wereld zoeken een baan op ons platform. Via AcademicTransfer vind je het hoogopgeleide talent waar je naar op zoek bent.

De coöperatie

AcademicTransfer is in 1997 opgericht als initiatief van:

  • de UNL, Vereniging Universiteiten van Nederland
  • de NFU, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
  • de WVOI, werkgeversvereniging van de onderzoeksinstellingen

In beginsel was het doel om de wetenschappelijke arbeidsmarkt transparanter te maken en daar één gezamenlijke website voor te gebruiken. Met succes, want AcademicTransfer groeide snel uit tot hét uithangbord voor alle wetenschappelijke vacatures in Nederland.

Sinds 2008 is AcademicTransfer een coöperatieve vereniging van de Nederlandse kennisinstellingen: de universiteiten, umc’s en onderzoeksorganisaties NWO, KNAW en de KB.

Met trots vertegenwoordigen wij de volgende organisaties:

Missie en visie

De beste wetenschappers in de wereld bereiken en interesseren voor een carrière in Nederland, dat is onze missie. Door samen naar buiten te treden op de arbeidsmarkt, versterken we de zichtbaarheid en internationale positie van de Nederlandse wetenschap. Deze gezamenlijkheid is het fundament van AcademicTransfer en maakt ons uniek; geen enkel ander land heeft een dergelijke aanpak.

Het is onze ambitie om de arbeidsmarkt voor onderzoekers transparant te maken en hen te ondersteunen bij het nemen van nieuwe carrièrestappen. We geloven in het tot stand brengen van een langdurige verbinding tussen talentvolle (internationale) kandidaten en onze leden.

We zetten ons in om innovatieve tools en samenwerkingsverbanden te ontwikkelen die onze leden helpen om duurzame relaties op te bouwen en onderzoekers te begeleiden in hun carrièreontwikkeling. We streven ernaar om de overgang van onderzoekers van de academische wereld naar andere sectoren te vergemakkelijken, wanneer dit passend of gewenst is.

Jouw lidmaatschap

Ben jij werkzaam bij een onderzoeksuniversiteit, een universitair medisch centrum of bij één van de aangesloten onderzoeksorganisaties NWO, KNAW of de KB? Dan is jouw organisatie lid van de coöperatie AcademicTransfer. Wat houdt dit lidmaatschap in?