Doorontwikkeling AcademicTransfer

Van Proofs of Concepts naar een nieuwe fase

AcademicTransfer's transitie van vacaturebank naar carrièreplatform krijgt steeds verder gestalte. We hebben samen met onze lidorganisaties een voorname basis gevormd met de in co-creatie ontwikkelde ‘Proofs of Concepts’ (PoC's). In november 2022 gaven jullie definitief akkoord voor de doorontwikkeling hiervan in de komende drie jaar (2023-25). Wat is onlangs gerealiseerd en welke ontwikkelingen zijn de komende tijd nog meer te verwachten? Dit overzicht geeft meer inzicht in onze ambities. Heb je behoefte aan meer informatie of een vraag of opmerking? Mail naar service@academictransfer.nl.

Verbinding tussen wetenschappers wereldwijd en academische werkgevers

Een van de belangrijkste doelstellingen van AcademicTransfer is om duurzame verbindingen te leggen tussen wetenschappers wereldwijd en de werkgevers die bij ons platform zijn aangesloten. De gebruikerservaring van bezoekers van ons platform en hun mogelijkheden tot carrière oriëntatie en loopbaanstappen zijn essentieel, evenals het proactief kunnen werven door onze leden en zich kunnen profileren als wetenschappelijke werkgever. Hoe pakken we een en ander aan, wat is onze focus?

Verbinding met onderzoekers

Vacatures blijven centraal staan, maar ook de carrière tools en andere services moeten gemakkelijk te benaderen en gebruiken zijn. Het draait om een persoonlijke benadering, met meer beeld en geluid bij werken in de wetenschap in Nederland.

Customer experience

Navigeren op de website wordt overzichtelijker en gebruikers worden persoonlijker benaderd. Meldingen op maat worden mogelijk gemaakt en onderzoekers worden actief aangespoord om zichzelf te profileren met hun persoonlijke profiel.

Loopbaanoriëntatie

Denk aan doorontwikkeling van de carrière tools, de mogelijkheid om proactief op zoek te gaan naar supervisors en je verder te oriënteren op academische en niet-academische werkgevers. Bovendien staan dual careers volop in de aandacht.

Verbinding met jullie als werkgevers

Om een duurzame verbinding met wetenschappers te faciliteren, bieden we diverse services en diensten. Een proactieve werving van potentiële kandidaten en profilering van jouw organisatie als wetenschappelijke werkgever is daarbij van belang.

Proactieve werving

Denk aan het in kaart brengen van wetenschappers wereldwijd via GlobalCampus, selecteren o.b.v. dual career kandidaten, een volgende editie van the Netherlands Recruitment Day 2024 en één dashboard op maat met alle data en tools.

Employer branding

Jullie branding pagina's krijgen een sterkere research focus, zijn beter vindbaar en de mogelijkheden qua Netherlands branding worden gezamenlijk verkend.